Wie wij zijn? Wij zijn Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Mook. Wij zijn er voor de jeugd van ons dorp en organiseren allerlei gave activiteiten. Onze organisatie bestaat uit een zes-koppig bestuur (zie contact) en verschillende commissies, we drijven hierbij op onze vele vrijwilligers. Ons  e-mail adres is info@jeugdmook.nl

 

 

 

 

Rol Naam
Voorzitter Verena Conzett
Secretaris vacant
Penningmeester Erwin van Lent
Bestuurslid Wouter van Bernebeek
Bestuurslid – design Valerie Zilessen
Bestuurslid – communicatie Jakelien Willems

 

Disclaimer Stichting Jeugd en Jongerenwerk Mook organiseert activiteiten voor de jeugd. Zij  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door of vanwege deelname aan de activiteiten. Deelname aan activiteiten, georganiseerd door Stichting Jeugd en Jongerenwerk  geschiedt op basis van vrijwilligheid en geheel op eigen risico, de deelnemer vrijwaart daarbij tevens Stichting Jeugd en Jongerenwerk en/of de organisator van de activiteit tegen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door of vanwege deelname aan de activiteit. Met inschrijving op, of deelname aan een activiteit van Stichting Jeugd en Jongerenwerk  verklaart u kennis genomen te hebben van, en in te stemmen met het bovenstaande.

Privacyverklaring: persoonsgegevens die wij verwerken worden alleen gebruikt voor het organiseren en promoten van evenementen. Deze gegevens worden 2 jaar bewaard.