Rommelmarkt

Zoek een mooie plek voor je kleedje en verkoop: – mooie spulletjes – gekke spulletjes Maar je kunt ook iets doen:  – nagels lakken, een tekening maken, een muziekje voor iemand maken, alles mag.      

Panna Voetbal en Luchtkussen

Potje voetbal of lekker op het springkussen, kom met je vriendjes/vriendinnetjes gezellig naar Koningsdag!

Koningsdag

 
Ieder jaar organiseert Jeugd en Jongerenwerk de Koningsdag in Mook.
 
Vanuit Moks Cafe is er een jaarlijks wisselend spelspektakel: rommelmarkt, spelletjes, Groep 8 versnaperkraam en natuurlijk ons springkussen.
 

Disclaimer Stichting Jeugd en Jongerenwerk Mook organiseert activiteiten voor de jeugd. Zij  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door of vanwege deelname aan de activiteiten. Deelname aan activiteiten, georganiseerd door Stichting Jeugd en Jongerenwerk  geschiedt op basis van vrijwilligheid en geheel op eigen risico, de deelnemer vrijwaart daarbij tevens Stichting Jeugd en Jongerenwerk en/of de organisator van de activiteit tegen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door of vanwege deelname aan de activiteit. Met inschrijving op, of deelname aan een activiteit van Stichting Jeugd en Jongerenwerk  verklaart u kennis genomen te hebben van, en in te stemmen met het bovenstaande.